x

İlk tıklama ile deniz hücresi, ikinci tıklama ile ada parçası oluşturabilirsiniz. Üçüncü tıklama ile tekrar boş değer atayabilirsiniz.